Toczy się wojna między władzą absolutną nad ludnością całego świata. Władze państwowe zadowalają się władzą regionalną ze skłonnością do stopniowego poszerzania swoich wpływów, podczas gdy Wielka Nierządnica nazywana także Babilonem Wielkim dąży do władzy absolutnej. Dąży do tego co nazywamy w skrócie NWO, czyli centralnej władzy nad światem. Biblia wspomina o tym jak ta rywalizacja się zakończy i kto faktycznie będzie władał nad ziemią. Apokalipsa wspomina o kimś, kto w krytycznym momencie wejdzie do gry i pokona wszystkich, zaprowadzając swoje rządy. 

Category: Pismo Święte
Views: 305